STOWARZYSZENIE SALUTARIS JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - PRZEKAŻ WIĘC SWÓJ 1% PODATKU

http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/722870.html

ZNAJDŹ NAS NA LIŚCIE OPP ZA UBIEGŁY ROK:

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,OPP,1094.html

W 2010 R. OTRZYMALIŚMY PIERWSZY RAZ DAROWIZNY Z TYTUŁU 1% PODATKU ZA 2009 R.

BYŁA TO KWOTA PRAWIE 35 000 PLN.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE W TYM ROKU KWOTA BĘDZIE DUŻO WIĘKSZA DZIĘKI WASZEJ POMOCY I BĘDZIEMY MOGLI W WIĘKSZYM STOPNIU POMÓC NASZYM DZIECIOM

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZYCH PODOPIECZNYCH WASZYM 1 % PODATKU ZA 2010 R. OKAZALIŚCIE W TYM ROKU JESZCZE WIĘKSZE SERCE NIŻ W UBIEGŁYM.

W TYM ROKU BYŁA TO KWOTA PONAD 39 000 PLN.

OBY TAK DALEJ

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY W UBIEGŁYM ROKU, A TAKŻE Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY W TYM ROKU

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE
Sposób wydatkowania kwot otrzymanych tytułem 1% podatku jest do Państwa wglądu w formie sprawozdań merytorycznych i finansowych za każdy rok działalności Stowarzyszenia. Obowiązkiem sprawozdawczym Organizacji Pożytku Publicznego jest złożenie sprawozdań finansowego i merytorycznego w wymaganym terminie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy zatwierdzone sprawozdania celem umożliwienia wglądu w te dokumenty naszym podopiecznym i ich rodzinom.

Sprawozdania do pobrania:

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013
Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2011
Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie merytoryczne 2010
Sprawozdanie finansowe 2010
Sprawozdanie merytoryczne 2009
Sprawozdanie finansowe 2009
1procent
opp