KAŻDY może dokonać odpisu 1% należnego podatku na rzecz naszych podopiecznych wpisując nasze dane w swoim zeznaniu podatkowym.

Info np. tutaj: 1% podatku na rzecz OPP

PRZEKAŻ WIĘC 1% PODATKU NA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA SALUTARIS. MOŻESZ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO, KTÓREGO LOS JEST NAJWAŻNIEJSZY DLA CIEBIE.

Lista naszych podopiecznych:

Julia Borejko
Julia Remian
Monika Jakubczak
Piotr Stawarz
Piotr Latocha
Max Gudaniec
RPO-I Aga Sz.
Patryk Krasuski
Dominik Potocki
Marcel Wąsiewicz
Maksymilian Dydoń
Łucja Paszkiewicz
Ola Śliwka
Ola Kwolek
Julian Herbuś

Wszystkie osoby o wielkim sercu, chcące wspomóc nasze Stowarzyszenie w pozyskiwaniu funduszy na rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych, mogą pomóc na kilka sposobów

1. Kierując się sercem wpłacać darowizny na rzecz Stowarzyszenia Salutaris, w kwotach nie naruszających znacznie budżetu domowego

2. Nie każdy jednak wie, że może wspomagać Stowarzyszenie Salutaris korzystając jednocześnie z odliczeń podatkowych!

Podatek dochodowy od osób prawnych
Na podstawie „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” Art. 18 ust. 1 a - darowiznę odlicza się od podstawy opodatkowania, z tym że nie może ona przekroczyć 10% limitu w stosunku do całego osiągniętego dochodu firmy.

Skorzystać z tego odpisu mogą:
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (również spółki kapitałowe „w organizacji”), z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej,
• podatkowe grupy kapitałowe,
• spółki nie mające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd za granicą, jeżeli ich dochód podlega w całości lub części opodatkowaniu w Polsce.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Na podstawie „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” Art. 26 ust. 1, pkt 9 darowiznę odlicza się od podstawy opodatkowania, z tym że nie może ona przekroczyć 6% limitu w stosunku do całego osiągniętego dochodu w danym roku.

Do końca kwietnia przekazać 1% podatku
Na podstawie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” nasze Stowarzyszenie usyskało status Organizacji Pożytku Publicznego - więc przy rozliczeniu rocznym można przekazać na nasze stowarzyszenie 1% podatku.

3. Dołączyć do Nas i działać jako wolontariusz.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WRAŻLIWOŚĆ I ZAUFANIE!